Welcome to City Health Care Partnership CIC's Friends and Family test.

Waxaan jecelnahay in aan wax ka ogaanno wixii aad kala kulantay adeegayaga, ma fiicnaa, haddii aad cid u ammaani lahayd iyo waxay tahay, haddii ay jirto ee la hagaajin karo.

Fadlan noogo sheeg ra'yi ururintan kooban; waxay qaadan doontaa wax ka yar daqiiqad si aad u buuxiso.

Bilaab`